Organizator wydarzenia, zgodnie z regulaminem tego wydarzenia, może podjąć decyzję o jego odwołaniu, zwrocie pieniędzy z tytułu odwołania, zmiany biletu, odmowy wstępu na wydarzenie, zmiany programu wydarzenia, zmiany miejsca posiadaczowi biletu.

Płatność za pośrednictwem karty płatniczej
Klient, po zatwierdzeniu rezerwacji w serwisie  zostanie przekierowany na stronę płatności. Na stronie tej Klient zmuszony będzie podać numer karty płatniczej. Przed jego wpisaniem należy upewnić się, czy strona jest szyfrowana, a więc jej adres zaczyna się od ‘https://’. Uwaga! Dokonując płatności za pośrednictwem karty płatniczej, należy początkowo wybrać jej typ, następnie wpisać 16-cyfrowy numer karty, datę ważności karty oraz kod CVV2/CVC2, który znajduje się na odwrocie karty. Klient ma 15 minut na dokonanie transakcji. Po upłynięciu tego czasu rezerwacja biletów zostanie anulowana.

Bilet elektroniczny
Po rezerwacji i dokonaniu płatności, Klient odbiera bilet w formie elektronicznej tj. dostaje na podany w czasie rezerwacji adres e-mail bilet w postaci załącznika. Jeden bilet uprawnia do wejścia tylko jedną osobę.

 Wstęp i uczestnictwo

W przypadku, gdy Klient dopuści się naruszenia postanowień oraz warunków wydarzenia bądź warunków ustalonych przez organizatora, zarządca, właściciel obiektu bądź sam organizator mogą odmówić mu wstępu na teren, na którym odbywa się dane wydarzenia. Ponadto, zarządca, właściciel obiektu bądź sam organizator mogą przeprowadzić kontrole bezpieczeństwa, w celu wyeliminowania potencjalnego zagrożenia względem Klientów.

Zabrania się używania na danym wydarzeniu sprzętu fotograficznego oraz nagrywającego chyba, że organizator zezwoli inaczej. Ponadto zabrania się używania gadżetów takich jak: pióro laserowe . Na teren, na którym odbywa się wydarzenie nie można wchodzić ze zwierzętami, wyjątek stanowi pies przewodnik. Nie wolno również wchodzić na teren wydarzenia z własnymi artykułami spożywczymi oraz napojami chyba, ze organizator zezwoli inaczej.
Przed dokonaniem zakupu biletów , Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem, a także szczegółowymi informacjami dotyczącymi danego wydarzenia. Organizator wydarzenia zastrzega sobie prawo do wprowadzenia efektów specjalnych – dźwiękowych, audiowizualnych, świetlnych oraz pirotechnicznych.

Zwroty biletów / rezerwacji 

Brak prawa do odstąpienia umowy

Bilety i Vouchery
Zasady ogólne: Bilet zakupiony na stronie stanowi dokument, uprawniający Klienta do uczestnictwa w wydarzeniu, na jaki został wystawiony. Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz regulaminu uczestnictwa w wydarzeniu. Jeden bilet uprawnia do wejścia na wydarzenie tylko jedną osobę. Zależnie od rodzaju wydarzenia, wyróżnia się bilety imienne oraz bilety na okaziciela. Bilet imienny uprawnia do wejścia na wydarzenie tylko tą osobę, której imię i nazwisko zawarte jest na bilecie. W momencie wejścia na wydarzenie bilet podlega weryfikacji. Klient nie ma możliwości wykorzystania biletu dwukrotnie. Zabrania się kserowania, skanowania, kopiowania oraz powielanie biletu w inny sposób – grozi to utratą ważności.

Bilety, które uległy zniszczeniu, w efekcie czego weryfikacja kodu jest niemożliwa, tracą swoją ważność.
Bilet uprawnia Klienta do uczestnictwa w wydarzeniu w miejscy wskazanym w jego treści. Organizator wydarzenia może zmienić pierwotnie zamówione miejsce na inne przed oraz w trakcie trwania wydarzenia.
Zastrzegamy siebie prawo do wprowadzenia ograniczeń ilościowych, przy zakupie większej ilości biletów przez jedną osobę, dotyczących konkretnego wydarzenia. Liczba ta jest zawsze podane na pierwszej stronie dokumentu zakupu oraz weryfikowana przy transakcji. Polityka ta jest niezbędna w celu wyeliminowania nieuczciwych praktyk, w zakresie dystrybucji biletów. Ograniczenia ilościowe mogą dotyczyć zarówno jednostki, jak i środka płatniczego. Bilety zakupione powyżej danego limitu, mogą zostać anulowane. Bilety mogą być również sprzedawane z pewnymi określonymi wcześniej zastrzeżeniami, dotyczącymi wstępu bądź wykorzystania – np. minimalny wiek.
Zabrania się zakupu biletów w celu późniejszej odsprzedaży z zyskiem – grozi konsekwencjami prawnymi. Ponadto, w ściśle określonych przypadkach odsprzedaży bądź przekazania na poszczególne wydarzenia, zabronić może sam organizator.

Organizator wydarzenia, zgodnie z regulaminem tego wydarzenia, może podjąć decyzję o jego odwołaniu, zwrocie pieniędzy z tytułu odwołania, zmiany biletu, odmowy wstępu na wydarzenie, zmiany programu wydarzenia, zmiany miejsca posiadaczowi biletu.

Organizator w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody mienia lub szkody na zdrowiu , uszczerbku zdrowia powstałe na terenie wydarzenia. Kupując bilet klient bierze udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność. Wstęp na wydarzenia dostępny jest tylko dla osób pełnoletnich . Organizator nie odpowiada również za uszkodzenie słuchu na skutek przebywania na imprezach o podwyższonym natężeniu dźwięku. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadkow, utraty zdrowia lub śmierci uczestnika / klienta.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione, uszkodzone lub pozostawione na wydarzeniu.

Uczestnik odpowiada za szkody powstałe z jego winy pokrywając koszty szkody w miejscu ich powstania .

Zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami aby wejść na imprezę Sylwestrowa należy posiadać zarejestrowany negatywny wynik testu na Covid, na telefonie lub jego wydrukowaną wersję. Testy dostępne są bezpłatnie na przykład w aptekach . Test wykonujemy nie wcześniej niż do 48 godzin przed impreza . Więcej informacji na stronie wydarzenia .

Kupując bilet akceptujesz regulamin w całości .